Nowy „mały ZUS” 2019

Od 2019 przedsiębiorcy zyskali nowe możliwości w zakresie płacenia składek do ZUS, a dokładniej zmniejszenia składki wpłacanej na ubezpieczenia społeczne.

Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie związane z nowym tzw. „małym ZUSem„.

Słowem wstępu

1. Wysokość składek małego ZUS nigdy nie będzie niższa niż składek preferencyjnego ZUS i wyższa niż składek na dużym ZUS.

2. Pamiętaj – płacenie niższych składek wiąże się np. z niższą emeryturą i rentą, niższym zasiłkiem macierzyńskim, świadczeniem rehabilitacyjnym albo zasiłkiem chorobowym (jeśli opłacasz składkę chorobową). Dlatego zawsze zastanów się dwa razy, czy korzystne będzie dla Ciebie opłacanie obniżonych składek?

Dla kogo jest mały ZUS, a dla kogo nie?

1. Z małego ZUS może skorzystać przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG  (ale jeśli podlegałaś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tytułu innej pozarolniczej działalności np. jako wspólniczka spółki jawnej, to nie skorzystasz z małego ZUS).

2. Prowadzona przez Ciebie w poprzednim roku działalność gospodarcza musiała podlegać ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu przez co najmniej 60 dni. Wobec tego osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w pierwszym roku nie mogą skorzystać z małego ZUS.

3. Nie skorzystasz też z małego ZUS, jeśli masz prawo do „ulgi na start” (to 6 miesięcy opłacania wyłącznie składki zdrowotnej, która w 2019 r. wynosi 342,32 zł) oraz „preferencyjnego ZUS” (czyli 24 miesiące opłacania składki zdrowotnej w wysokości jw. oraz pomniejszonych składek społecznych, które w 2019 r. łącznie z dobrowolną składką chorobową wynoszą 213,57 zł). Dopiero z chwilą wchodzenia w „duży ZUS” będziesz miała możliwość skorzystania (po spełnieniu warunków) z nowego „małego ZUS”.

4. I jeden z ważniejszych punktów – mały ZUS jest dla osób, których przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku przez 365 dni jej prowadzenia nie przekroczył 63.000 zł.

Jeśli w trakcie roku miałaś przerwę w prowadzeniu działalności, podczas której nie opłacałaś składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (np. w związku z zawieszeniem działalności), to wtedy musisz proporcjonalnie zmniejszyć ww. limit przychodów wg wzoru:

(63 000 : 365) x liczba dni faktycznego prowadzenia działalności (podlegania pod ww. ubezpieczenia)

Przykład:

Anna prowadziła działalność w 2018 r. przez 112 dni (przez resztę roku jej działalność była zawieszona), wobec tego limit przychodów w jej przypadku wynosi:

(63.000 : 365 dni) x 112 dni = 19.331,51 zł

(otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa)

I taka moja dygresja…

Czy sprawiedliwy jest warunek, że pod uwagę bierze się przychód, a nie dochód? Moim zdaniem nie, bo przecież nie z „przychodu” człowiek żyje, a dopiero z dochodu. Można mieć przychód w wysokości 100.000 zł, a koszty tak duże, że zostaje dochód w kwocie np. 30.000 zł i wtedy niestety nie można skorzystać z małego ZUS.

 

5. Nie skorzystasz z małego ZUS również wtedy, jeśli Twoja działalność jest opodatkowana w formie karty podatkowej i korzystasz ze zwolnienia z VAT. Wtedy po prostu ZUS nie będzie miał możliwości sprawdzenia, jaki był Twój faktyczny przychód za poprzedni rok.

6. Mały ZUS nie jest też dla osób, które w ramach samozatrudnienia robią dla byłego albo obecnego pracodawcy to samo, co robiły będąc u niego na etacie (liczy się umowa o pracę) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

7. Z „małego ZUS” nie będziesz mogła skorzystać również wtedy, jeśli w poprzednim roku prowadziłaś także inną pozarolniczą działalność jako:
 • twórca,
 • artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ile dokładnie wynoszą składki na „małym ZUS”?

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zawsze jest niezmienna – zarówno przy korzystaniu z „ulgi na start”, czy ze składek „preferencyjnych” jak i na „dużym ZUS”, czy na opisywanym przeze mnie „małym ZUS”.

W 2019 r. wynosi ona 342,32 zł.

W ramach „małego ZUS” pomniejszeniu podlegają wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składka na Fundusz Pracy (ponieważ jest wyliczana od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).

Jak pisałam wcześniej – wysokość składek społecznych na „małym ZUS” będzie uzależniona od wysokości Twojego przychodu z poprzedniego roku.


Poniżej znajdziesz kilka przykładów z wyliczeniami wysokości składek społecznych:

 1. Przykład – przychód w poprzednim roku wyniósł 10.000 zł

Przeciętny miesięczny przychód: 821,92 zł – mnożymy go przez specjalny współczynnik ustalony przez ZUS na 2019 r. w wysokości 0,5083, co daje nam podstawę wyliczenia składek w wysokości: 417,78 zł.

Ponieważ wyliczona podstawa jest niższa niż podstawa składek preferencyjnych w 2019 r., która wynosi 675 zł, to musimy ją podnieść właśnie do tego poziomu.

Zatem przy przychodach w 2018 r. w kwocie 10.000 zł nasz „mały ZUS” będzie w wysokości aktualnego preferencyjnego ZUS czyli:

społeczne (ze składka chorobową): 213,57 zł

zdrowotna: 342,32 zł

Fundusz Pracy: 0,00 zł – ponieważ opłaca się go dopiero od podstawy równej co najmniej minimalnemu niewynagrodzeniu za pracę – w 2019 r. to kwota 2250 zł.

2. Przykład – przychód w poprzednim roku wyniósł 20.000 zł

Przeciętny miesięczny przychód: 1643,84 zł – mnożymy go przez 0,5083, co daje nam podstawę wyliczenia składek w wysokości: 835,56 zł.

Zatem przy przychodach w 2018 r. w kwocie 20.000 zł nasz „mały ZUS” będzie w wysokości:

społeczne (ze składka chorobową): 264,36 zł

zdrowotna: 342,32 zł

Fundusz Pracy: 0,00 zł – ponieważ opłaca się go dopiero od podstawy równej co najmniej minimalnemu niewynagrodzeniu za pracę – w 2019 r. to kwota 2250 zł.

3. Przykład – przychód w poprzednim roku wyniósł 30.000 zł

Przeciętny miesięczny przychód: 2465,75 zł – mnożymy go przez 0,5083, co daje nam podstawę wyliczenia składek w wysokości: 1253,34 zł.

Zatem przy przychodach w 2018 r. w kwocie 30.000 zł nasz „mały ZUS” będzie w wysokości:

społeczne (ze składka chorobową): 396,56 zł

zdrowotna: 342,32 zł

Fundusz Pracy: 0,00 zł – ponieważ opłaca się go dopiero od podstawy równej co najmniej minimalnemu niewynagrodzeniu za pracę – w 2019 r. to kwota 2250 zł.

4. Przykład – przychód w poprzednim roku wyniósł 40.000 zł

Przeciętny miesięczny przychód: 3287,67 zł – mnożymy go przez 0,5083, co daje nam podstawę wyliczenia składek w wysokości: 1671,12 zł.

Zatem przy przychodach w 2018 r. w kwocie 40.000 zł nasz „mały ZUS” będzie w wysokości:

społeczne (ze składka chorobową): 528,74 zł

zdrowotna: 342,32 zł

Fundusz Pracy: 0,00 zł – ponieważ opłaca się go dopiero od podstawy równej co najmniej minimalnemu niewynagrodzeniu za pracę – w 2019 r. to kwota 2250 zł.

5. Przykład – przychód w poprzednim roku wyniósł 50.000 zł

Przeciętny miesięczny przychód: 4109,59 zł – mnożymy go przez 0,5083, co daje nam podstawę wyliczenia składek w wysokości: 2088,90 zł.

Zatem przy przychodach w 2018 r. w kwocie 50.000 zł nasz „mały ZUS” będzie w wysokości:

społeczne (ze składka chorobową): 660,92 zł

zdrowotna: 342,32 zł

Fundusz Pracy: 0,00 zł – ponieważ opłaca się go dopiero od podstawy równej co najmniej minimalnemu niewynagrodzeniu za pracę – w 2019 r. to kwota 2250 zł.

6. Przykład – przychód w poprzednim roku wyniósł 60.000 zł

Przeciętny miesięczny przychód: 4931,51 zł – mnożymy go przez 0,5083, co daje nam podstawę wyliczenia składek w wysokości: 2506,69 zł.

Zatem przy przychodach w 2018 r. w kwocie 60.000 zł nasz „mały ZUS” będzie w wysokości:

społeczne (ze składka chorobową): 793,12 zł

zdrowotna: 342,32 zł

Fundusz Pracy: 61,41 zł


Pamiętaj! To są podstawy minimalne, od których musisz opłacać składki, ale zawsze możesz opłacać składki od wyższej podstawy, co jest korzystne np. wtedy gdy planujesz dziecko lub wiesz, że czeka Cię jakiś zabieg i potem dłuższe zwolnienie.

 

Jak długo skorzystasz z „małego ZUS”?

Przywilej płacenia niższych składek masz tylko przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W dodatku jako miesiąc bierze się pod uwagę każdy miesiąc, w którym podlegało się ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Czyli jeśli przez 3 kolejne lata skorzystasz z „małego ZUS”, to przez kolejne 2 już nie będziesz mogła.

Z „małego ZUS” możesz zrezygnować w każdym czasie, ale jeśli to zrobisz w ciągu roku, to już do końca tego roku będziesz musiała opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli jest to tzw. „duży ZUS”.

Co trzeba zrobić i w jakim terminie, by zgłosić się do „małego ZUS”?

Terminy:

 • Pierwszy termin w 2019 r. był dla osób, które już opłacały „duży ZUS” w 2018 r. i spełniły warunki do korzystania z „małego ZUS” – miały czas na złożenie dokumentów rejestracyjnych do dnia 08.01.2019 r. Jeśli tego nie zrobiły, to teraz dopiero od 2020 r. skorzystają z tej możliwości.

 

 • Jeśli w tym roku kończy Ci się „preferencyjny ZUS” i spełniasz ww. warunki do opłacania składek według „małego ZUS” – to w momencie, w którym musiałabyś zarejestrować się do „dużego ZUS” (w ciągu 7 dni od utraty prawa do preferencyjnych składek), zrobisz rejestrację do nowego „małego ZUS”.

 

 • Jeśli wznawiasz działalność w tym roku albo zakładasz nową i spełniasz warunki do małego ZUS – wciągu 7 dni od tej daty.

Dokumenty:

 • Jeżeli jesteś zarejestrowana w ZUS do opłacania dużych składek, albo preferencyjnych, to najpierw musisz się z nich wyrejestrować, czyli składasz druk ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia, na którym obecnie jesteś (pamiętaj, że dniem wyrejestrowania zawsze będzie dzień po dniu, do którego masz poprzednie ubezpieczenie, czyli jeśli preferencyjny ZUS kończy Ci się 31.03.2019 r., to wyrejestrowanie robisz od 01.04.2019 r.).

 

 • Następnie robisz zgłoszenie do małego ZUS – ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS ZUA) albo, jeżeli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (jeśli masz rentę z tytułu niezdolności do pracy).

Jakie dokumenty składasz do ZUS będąc już na „małym ZUS”?

Za pierwszy okres rozliczeniowy, w którym korzystasz z „małego ZUS”, będziesz miała obowiązek złożyć deklarację ZUS-DRA, w której wykażesz podstawę, od jakiej opłacasz składki i oczywiście wysokość wyliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (lub tylko zdrowotne, jeśli tylko takie będziesz zobowiązana opłacać).

Deklarację składasz do 10 dnia kolejnego miesiąca, za który opłacasz składki.

Jeśli w kolejnych okresach nic się nie zmieni, to już do końca roku nie musisz składać ZUS-DRA.

Z kolei jeśli zatrudniasz pracowników (zleceniobiorców), składasz dodatkowo imienny raport miesięczny ZUS-RCA (wtedy musisz co miesiąc składać zarówno deklarację jak i raport, ale robisz to w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca, za który opłacasz składki).

UWAGA!

ZUS może zażądać od Ciebie przedstawienia dokumentów, które potwierdzą, że masz prawo do korzystania z „małego ZUS”, czyli że Twój przychód z poprzedniego roku tj. 2018 nie przekroczył 63.000 zł. Na okazanie ww. dokumentów będziesz miała 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (czyli będziesz musiała zapłacić składki jak na dużym ZUS). 

 

Poniżej znajdziesz linki, które mogą przydać Ci się do obliczenia podstawy wyliczenia składek:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg

https://www.e-pity.pl/kalkulator-zus-skladki-przedsiebiorcy/

 

     Z moich klientek, którym prowadzę księgowość, część już zaczęła korzystać z małego ZUS, a część zacznie w tym roku, po wykorzystaniu preferencyjnego. Żadna z nich nie chciała zrezygnować z tej możliwości, a te które nie mogą skorzystać, w większości czują się zawiedzione. A ja jestem bardzo ciekawa, co Ty myślisz o nowym małym ZUSie? Czy to jest według Ciebie korzystne i sprawiedliwe rozwiązanie?

 

Jeśli chcesz być na bieżąco, to możesz subskrybować tego bloga (na głównej stronie na górze po prawej znajdziesz taką funkcję). W kolejnych wpisach na pewno poruszę temat samochodu w firmie i zmian w sposobie rozliczania w 2019 r., budowania trwałych relacji z klientem oraz jak prowadzić biznes w rytmie slow 🙂

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.